SHMUDroid 5.7.0

Shmudroid 5.7.0 5.0 and up Apk Free Download Updated Version

About this app:

Slovensk predpove poasia pre v Android telefn s dajmi zo SHM (Slovensk hydrometeorologick stav).

Tto aplikcia vm zjednodu prstup k vaej obbenej predpovedi poasia. SHMUDroid na zklade vaej aktulnej polohy ponkne predpove poasia pre miesto, kde sa prve v tejto chvli nachdzate. Samozrejmosou je aj manulny vber lokality z viac ako 1000 miest na Slovensku.

Aplikcia vm ponka:
- presn predpove poasia a pre 1030 slovenskch miest
- 2 dov predpove poasia poda epsgramu ALADIN
- 3 dov predpove poasia poda meteogramu ALADIN
- 8 dov predpove poasia poda epsgramu ECMWF
- 10 dov predpove poasia poda meteogramu ECMWF
- fulltextov vyhadvanie v lokalitch
- oznaenie lokality ako obbenej pre rchlej prstup k predpovedi
- widgety (Aktulne poasie, Aladin/ECMWF, radary)
- obben lokality
- automatick zistenie polohy
- predpovedn model Aladin a ECMWF
- textov predpovede modelu Aladin
- radarov snmky s animciami na mapovom podklade
- meteorologick vstrahy s notifikciami pre vybran obben lokality
- predpovedn model A-LAEF

Dostupn je aj verzia bez reklm.
http://goo.gl/UszKom

Pouvate sahuje elektronick obrzky zo servera www.shmu.sk priamo do svojho telefnu prostrednctvom aplikcie. Pouvate aplikcie vyuva daje iba pre vlastn potrebu. Vetky informcie, texty a elektronick obrzky, ktor obsahuje server www.shmu.sk s duevnm vlastnctvom Slovenskho hydrometeorologickho stavu.

Aplikcia SHMUDroid nie je nijakm spsobom financovan ani podporovan zo strany SHM.
...
Read more

App Information

VersionRatingAPP VoteSize
5.7.0 4.75222-
RequirementUpdatedInstallsDeveloper
5.0 and upNovember 26, 2021100,000+EZMID, s.r.o.
High Speed Download