Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ 5.6

Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ 5.6 5.0 and up Apk Free Download Updated Version

About this app:

1. GII THIU CUN SCH
X hi hin i, t xin vic n thng chc, t tnh yu n hn nhn, t giao lu n hp tc khng vic g khng cn ti n ni.

Kho n ni ging nh s hu loi du bi trn m bo cc mi quan h ca bn vn hnh trn tru. Khng kho n ni, gp chuyn nh mc tr ngi, gp chuyn ln vp tht bi.

Lm th no ni nng tri chy? Lm th no ni li i vo lng ngi? Trong nhng dp khc nhau, vi nhng ngi khc nhau, nhng tnh hung khng ging nhau c cun sch ny gi , bn s thnh ngi kho n ni.
L mt trong nhng cun sch hay nht v K nng giao tip, Kho n Ni ha hn s em n cho bn nhiu kinh nghim qu bu nng cao kh nng giao tip ca bn thn.
2. CHC NNG CHNH
c sch min ph
Vi ng dng c sch ny, bn s c c sch min ph khng gii hn, c sch offline m khng yu cu kt ni internet.
Ton b ni dung cun sch c chng ti tp hp y trong ng dng eBooks Kho n Ni S C c Thin H v phn thnh cc chng. Bn s la chn v c ngay nh!!!

Giao din p v thn thin
Giao din app c sch hay Kho n Ni S C c Thin H c thit k em li cm gic d nhn, s dng tin li v gy n tng vi ngi dung.

Tnh nng tin li v d s dng
Cc tnh nng s dng trong ng dng c xy dng nhm em li tri nghim c sch tuyt vi nht nhng cng v cng d s dng.
Ti mi tnh nng, mi thao tc u c ch dn chi tit, em n cho bn cm gic quen thuc ngay t ln u tin s dng.
Vi ng dng c sch min ph ny, bn c th iu chnh ch c, kch c ch, lu du trang rt n gin.
Bn cnh , chng ti vn ang tip tc pht trin thm cc tnh nng m nhiu c gi mong i. Trong tnh nng sch ni, nghe c sch audio s sm ra mt trong thi gian ti.

Kho sch hay cp nht lin tc
Ngoi ra, chng ti cng gii thiu n qu c gi nhiu ng dng c sch min ph khc. Trong kho sch min ph ca ng dng s hin th nhng cun sch free, ni dung cht lng v c nhiu ngi quan tm:
Ngh Giu Lm Giu 13 Nguyn Tc Lm Giu
Hc Cch Tiu Tin
Ngi Thng Minh Hc Tp Nh Th No?
T Duy Nhanh Chm.
96 Mo Kt Giao Tinh T
Tr Chi T Duy
Mo Qun L Ti Chnh Sau Kt Hn
Nn Gio Dc Ca Ngi Giu
Mo Qun L Ti Chnh Sau Kt Hn.

V cn rt nhiu cun ebook hay v truyn hay khc ang c pht trin v dnh cho cc bn c n nhn chng!
...
Read more

App Video


App Information

VersionRatingAPP VoteSize
5.6 4.74660-
RequirementUpdatedInstallsDeveloper
5.0 and upMarch 12, 2020500,000+Những cuốn sách mang lại giá trị cuộc sống
High Speed Download