Keeng SmartTV 3.0.6

Keeng Smarttv 3.0.6 5.0 and up Apk Free Download Updated Version

About this app:

Keeng - ng dng xem phim, nghe nhc gii tr tuyt vi trn thit b gii tr gia nh.

Nhng b phim bom tn hp dn c cp nht thng xuyn lin tc p ng nhu cu gii tr cho tt c mi ngi.

Keeng l kho nhc khng l nht hin nay vi hng triu bi ht bn quyn hng u ca cc th trng m nhc ln. Tt c u c chi nh dng cht lng cao 320 Kbps hay Lossless gip mang n cho ngi nghe nhng cm nhn tuyt vi nht v m thanh, cng nh cht lng hnh nh ca ton b ni dung MV ca nhc.

m nhc trn Keeng c cp nht lin tc cng h thng x l thng minh gip xut chnh xc nht nhng ni dung m nhc ph hp vi s thch ca ring bn.
c bit, Keeng l ng dng duy nht hin nay c KeengTV pht sng trc tuyn 24/7 vi 2 knh truyn hnh gii tr (Keeng Music) v phim truyn (Keeng Movies) c ni dung v cng hp dn.

Hy s dng Keeng tha mn nhu cu am m gii tr ca bn. ng qun phn hi cho chng ti kin ca cc bn qua e-mail keeng@viettel.com.vn Keeng ngy cng phc v bn tt hn.

Xin cm n.
...
Read more

App Information

VersionRatingAPP VoteSize
3.0.6 3.61219-
RequirementUpdatedInstallsDeveloper
5.0 and upMarch 26, 2020100,000+Viettel Media Inc
High Speed Download