Hravé učení 1.3.1

Hravé Učení 1.3.1 4.0 and up Apk Free Download Updated Version

About this app:

Obshl interaktivn sada pro ncvik zkladnch znalost pro dti ve vku od 0 do 5 let. Hrav a zbavn forma, s prvodnmi ilustracemi Venduly Hegerov. Aplikace m hlasovou navigaci pro dti, ozvuen je v naprost vtin dtskmi hlasy.


NAU SE ZVTKA
Vce ne 40 zvtek ze statku, z lesa, z louky, z dungle. Obsahuje zkladn informace: zvuk, kter vydvaj, nzev samce, samice a mldte, m jsou uiten lidem, co maj rda, charakteristick vlastnosti a zbavn video.


NAU SE PRVN SLOVA
Aneb nau m mluvit. Obsahuje 10 sad obrzk s vce ne stovkou prvnch slov. Ve ozvueno. Motivan nstroj pro dt, prohl si obrzky, me vyhledvat podle vaich pokyn a opakuje sprvn vslovnost. Tmata: rodina, tlo, obleen, u stolu, hraky, domov, hit, dopravn prostedky, hygiena, poas.


NAU SE BARVY
Dt poznv a chpe pojem barvy na rznch pkladech. V testovac sti zkou, zda rozpozn sprvnou barvu podle vyenho nzvu.


NAU SE SLA
Dtti pedkldme v rznch variantch poet prvk a piazujeme k pedstav potu konkrtn slovku. Sekce m 2 sti, vukovou a testovac, kde dt samo pot a piazuje sprvnou slovku. Dlen sel na 1-10, 11-20, 10-100 a zbavnou testovac st.


NAU SE PSMENKA
Sekce nabz zkladn sadu psmen, vukov set ke kadmu psmenu obsahujc pklady slov zanajc psmenem, tdn malch a velkch psmen, bsniku pro konkrtn psmeno. Zvltn sekc jsou psmena s diakritikou. Obsahuje i interaktivn test na oven, zda dt rozpoznv prvn psmeno konkrtnho slova.


NAU SE POHDKY A PSNIKY
kadla v nkolika sekcch, zbavn, abecedn, pohybov, jazykolamy, obrzkov kanky a velikonon. Jsou ozvuen, s hudebnm podkladem. Pohdky obsahuj nkolik jednoduchch pohdek pro nejmen. Pracuj s principem minimalizovan informace spojen s obrzkem tak, aby nedolo k pehlcen dtte. Jsou ozvuen a obsahuj jednoduch animace, ppadn statick obrzky. Psniky nabzej zklad nejznmjch psniek pro nejmen, opt propojen obrzku, jednoduch animace a hudby.


HRAJ SI
Jednoduch hry pro nejmen, pesouvej zvtka na sprvn stny, rozhbej se zpodnm stavebn stroje, vpus do moe nov ivoichy.


NAU SE PEOVAT O ZDRAV
Nejprve dt zjiuje, jak peovat o sti svho tla - vlasy, nos, ui, zuby, tlo, ruce, bko. V dal zase jak by mlo sprvn peovat o druh, o nemocnou maminku. I pi je poteba dt nauit, prv p dt projevuje sprvn lsku. Na pkladech m dt posoudit co je sprvn a co ne, co mamince pome a m j pit. V posledn sekci se dt seznamuje s lkaskou ordinac a poznv jednotliv nstroje.
...
Read more

App Information

VersionRatingAPP VoteSize
1.3.1 00-
RequirementUpdatedInstallsDeveloper
4.0 and upJune 14, 2019100+Alík.cz
High Speed Download