Hoa Thiên Kiếp 6.0

Hoa Thiên Kiếp 6.0 4.4 and up Apk Free Download Updated Version

About this app:

Hoa Thin Kip - Siu phm MMORPG c pht hnh bi NPH Gamota. c xy dng trn nn tng ha 3D lng ly kt hp vi mt ct truyn tin hip. Game ha hn s mang n cho ngi chi mt th gii thn tin huyn o y hp dn, ni tam gii giao ha lm mt, ni thn, tin, nhn cng t tu gii cu tam gii.

Ch cn vo game 2 ngy, ngi chi s c tng ngay Vip 3 min ph vnh vin. Ngoi ra ngi chi c th ln Vip khng gii hn bng vic kim , bun bn trong game.

Khng ch vy, game cng s hu tt c nhng tnh nng nh cao ca dng game MMORPG nh PK t do 24/7, sn Boss ton server, chin trng tam gii

Nh vo nn tng ha p mt, ti u kt hp vi li chi phong ph, Hoa Thin Kip lun nhn c tnh cm v l s la chn tt bc nht dnh cho ngi chi dng game MMORPG tin hip.

Tnh nng c sc:
-4 mn phi c sc: Tu La, Thn N, Kim Tn, V Hong.
-H thng k nng a dng:
K nng nhn vt chnh gm k nng ch ng v b k nng b ng ln. Hn na cn c k nng thn tng, k nng cnh, php trn, tin tch

-H thng nng cp lc chin s: Th, Tin dc, Php Trn, Tin tch, Linh Ngc, Phi phong, Php bo, Php trn, Thn tng, Thn binh v cn nhiu nhiu na gip ngi chi nng lc chin ha mnh vo chin trng bt tn trong Hoa Thin kip.
-H thng PK khng gii hn:
Cc hot ng lin server c sc ko ngi chi vo cuc chin Thn - Ma - Nhn rc la khng hi kt.
Chin trng tam gii, Thn ma i quyt, Boss lin server, ot k tin phong, u nh cao, Chin lin server, Cha t tam gii, Boss huyn cnh...
Sn boss, train level khng gii hn.
Cuc chin khng ngng ngh, lm th no c th ng vng v a th lc ca mnh n chin thng y.

-H thng thi trang phong ph, ngoi hnh p mt:
H thng th ci a dng vi hng chc chng loi khc nhau t th ci n, th ci i tha sc cho ngi chi la chn.
H thng thi trang cnh, y phc nhiu game mu, ngi chi c th chn bin thnh Thn nhn hay Ma nhn ch ph thuc vo mt ngh.
Ngoi ra cn c h thng thi trang bng chat, avatar, php trn, tin tch cc a dng, sc cho ngi chi ty la chn style cho ring mnh.

-Giao dch t do, ln vip khng gii hn:
Ch cn ng nhp vo game ngy th 2 ngi chi s c tng ngay Vip 3
T do kim , t do mua bn kim ngc.
Tiu ngc ln Vip khng gii hn. Chm ch bun bn, lm giu khng kh.

-Cc hot ng cng ng gn kt:
Tin minh i chin, thn th tin minh kt ni ngi chi cng mt hi.
Kt hn khng gii hn gii tnh, no hn, ph bn tin l tnh duyn gn kt hai ngi Dao tr tin cnh ci du thuyn cng ngi thng song tu, th gin bt vt.
p tr lc, sc tr tu cng ngi chi ton server.
...
Read more

App Information

VersionRatingAPP VoteSize
6.0 3.95109-
RequirementUpdatedInstallsDeveloper
4.4 and upNovember 8, 2019500,000+GAMOTA INC
High Speed Download