Bucha học tiếng Anh - Từ vựng, Giao tiếp, Ngữ pháp 6.5.8

Bucha Học Tiếng Anh - Từ Vựng, Giao Tiếp, Ngữ Pháp 6.5.8 5.0 and up Apk Free Download Updated Version

About this app:

Bucha hc ting Anh l game hc ting Anh tt nht vi phng php hc mi v cng hiu qu v th v: HC M CHI - CHI M HC. Ngi hc s chi game v vt qua nhng cu hi t vng, ng php ting Anh thng dng gip trau di vn t vng, luyn pht m ting Anh chun v luyn nghe nng cao trnh giao tip ting Anh. Ch cn dnh mt t thi gian mi ngy chi game ng thi hc thm tht nhiu t vng ting Anh chun b cho cc k thi TOEIC, IELTS hay thi chuyn cp, luyn thi tt nghip THPT trong tng lai.

B d liu n luyn ting Anh:
- 500 t vng ting Anh ph bin
- 600 t vng TOEIC thng dng
- 724 t vng ting Anh lp 3, 4, 5
- 1159 t vng ting Anh lp 6, 7, 8, 9
- 827 t vng ting Anh lp 10, 11, 12
- 1000 mu cu giao tip ting Anh c bn
- 17 ch giao tip ting anh hng ngy
- 67 cu trc ng php ting Anh c bn v nng cao
- 486 bi hc video ting Anh theo cc ch
- 283 cu thnh ng, danh ngn ting Anh hay v ngha
- 518 cu hi luyn tp ng php
- 100 bi hi thoi ting Anh c bn

Chc nng chnh:
- Mu cu ting Anh giao tip hng ngy
- Su tm thnh ng, danh ngn ting Anh, tm hiu vn ha Anh ng
- Flash Card vi hnh nh minh ha sinh ng, d nh
- y thng tin ngha, gii thch, phin m, pht m
- Tr chi trc nghim ting Anh; t kim tra kh nng ghi nh t vng
- Tr chi pht m gip hc v luyn pht m ting Anh chun
- Luyn vit ting Anh qua tr chi xp ch
- Hc ng php ting Anh qua tr chi
- Trc nghim ng php ting Anh c gii thch
- Hc ting Anh qua video
- Luyn nghe ting Anh vi nhng on hi thoi c bn
- Nhc nh hc t vng thng minh mi ngy
- Lp danh sch, chi v n li cc t vng yu thch
- Hng dn pht m bng hnh nh
- ua TOP v chia s im s vi bn b
- Nui th v su tm cc vt phm d thng
- T in song ng OFFLINE tch hp dch vn bn
- Chi v hc ting Anh MIN PH hon ton, OFFLINE khng cn INTERNET

Nng cp tnh nng VIP
- G b qung co
- Tnh nng dch vn bn
- M kho: b t vng luyn thi IELTS, TOEFL, SAT, b t vng giao tip.
- Avatar VIP

T vng v pht m rt quan trng i vi vic c hiu, giao tip ting Anh thng dng ni ring v hc ngoi ng ni chung. Bucha hc ting Anh gm hng trm bi hc vui nhn c bin son t nhng gio trnh hc ting Anh tt nht. Kt hp chi game vi vic hc anh vn gip va gii tr, va ghi nh t vng ting Anh c bn. ng thi cn gip luyn nghe, hc cch pht m, ghi nh cu trc ng php v cch s dng trong giao tip. B t vng y ting Anh tiu hc, ting Anh THCS, ting Anh THPT s h tr tt cho vic n luyn, chun b bi thi ting Anh THPT quc gia, thi chuyn cp hoc thi i hc.

Game rt thch hp vi nhng ngi:
- T hc ting Anh cn bn
- Tr em tiu hc lm quen vi ting Anh
- Hc sinh cp 3 ang chun b n thi ting Anh
- Luyn thi TOEIC, IELTS hoc hc ting Anh giao tip
- B m dy con hc ting Anh
- Ngi mt gc ting Anh
- t ng lc hc ting Anh mt cch bi bn
- Thch chi game v t hc/kim tra ting Anh mi lc mi ni
- Thch cch hc ting Anh mi v hin i
- t thi gian t hc v t kim tra
- C BIT thch hp cho tr em lm quen vi ting Anh

S dng Bucha hc ting Anh thng xuyn s gip bn:
- Hc tt anh vn m khng mt qu nhiu thi gian
- Hiu r cc cu trc ting Anh
- Hc vit ting Anh tt hn
- Cng c li vn t vng
- Gim cng thng ca vic hc trn lp
- Rn luyn k nng nghe cn bn
- Ci thin pht m ting Anh theo phin m PHONICS
- Ghi nh cc mu cu ting Anh thng c s dng

Lin h:
- Trang ch: http://teamhoppi.com
- Email: teamhoppi@gmail.com
- Fanpage: https://facebook.com/teamhoppi
...
Read more

App Video


App Information

VersionRatingAPP VoteSize
6.5.8 4.873273-
RequirementUpdatedInstallsDeveloper
5.0 and upAugust 17, 20211,000,000+Anh Pham
High Speed Download