Dôvera

Dôvera 5.0 and up Apk Free Download Updated Version

About this app:

Zdravotn karta rodiov aj ich det, preukazy poistenca, funkcia zaplati poistn a kedykovek zavola doktorovi, napojenie na zchrann slubu, navigcia k najbliej otvorenej pohotovosti i lekrni, pripomienky preventvnych prehliadok a profil platitea.

Aplikcia je dostupn komukovek, ale iba poistenci Dvery mu vyuva vetky funkcie. Registrciou v tejto aplikcii automaticky zskate prstup aj do Elektronickej poboky Dvery.

PODROBN POPIS FUNKCI:

PREUKAZY:
- preukaz poistenca Dvery + preukazy vaich det,
- Eurpsky preukaz (EHIC) + EHIC preukazy vaich det,
- daje o platnosti preukazu,
- monos doplni si vlastn fotku.

ZDRAVOTN KARTA:
- asov os zdravotnej starostlivosti
- pre rodiov: prepnanie medzi vaou kartou a kartou kadho dieaa do 18 rokov poistenom v Dvere,
- podrobnosti o vyetreniach, liekoch a vkonoch,
- koko zaplatila Dvera za jednotliv vkony u lekrov,
- kto predpsal, kto vydal liek alebo zdravotn pomcku,
- monos reklamova poskytnutie zdravotnho vkonu aj s uvedenm dvodu,
- filter na kategrie vkonov,

PROFIL PLATITEA
- na mintu aktulne informcie o stave zvzkov voi zdravotnej poisovni,
- monos platby vetkch poloiek na hradu,
- kompletn prehad platieb poistnho od roku 2009,
- koko, do kedy a preo plati,
- informcie, kto za vs plat odvody alebo kto ich platil v minulosti,
- evidencia prpadnch dlhov voi zdravotnej poisovni,

MOJE DETI (pre rodiov)
- monos prida si deti

POHOTOVOS A GEOLOKALIZCIA:
- otvracie hodiny pohotovostnch lekrn na jednom mieste,
- lekrne a ich otvracie hodiny,
- poboky Dvery a ich otvracie hodiny, telefonick kontakt,
- pohotovosti a ich ordinan hodiny,
SOS KARTIKA PRVEJ POMOCI:
- ak si pridte kontakt v ndzi, synchronizuje sa s aplikciou zchranrov Bezpen lieky 112 a Elektronickou pobokou Dvery
- SOS informcie prstupn z vodnej obrazovky,
- daj o poslednej znmej polohe s GPS sradnicami,
- najbliia lekre a pohotovos,
- miesto, kde sa zobrazia zaznaen informcie o vaej krvnej skupine, diagnzach, alergi, liekov, ktor beriete, prpadne in dleit informcie,
- priame spojenie na bezplatn linku zchrannej zdravotnej sluby,

MOJA KRVN SKUPINA:
- rozrenie a podpora medzinrodne ocenenho projektu mojakrvnaskupina.sk,
- nastavte si svoju krvn skupinu a dozviete sa vdy, i ju niekde nepotrebuj,
- pravidelne aktualizovan mapa miest odberov krvi,
- v spoluprci so Slovenskm ervenm krom,
- pecilny filter na odbern miesta v mape a vo vyhadvan.

PRIPOMIENKY
- push notifikcie pripomen preventvne prehliadky,
- dozviete sa o schvlenej hospitalizcii.

REGISTRCIA A ZABUDOL SOM HESLO
- proces registrcie aj zskanie zabudnutho prihlasovacieho mena a/alebo hesla.

VYSOK TANDARD BEZPENOSTI:
- mobiln komunikcia je zabezpeen,
- vae daje s chrnen proti zneuitiu,
- aplikcia je po aktivcii zabezpeen prstupovm PIN-om.
...
Read more

App Video


App Information

VersionRatingAPP VoteSize
5.2.14 2.9200117M
RequirementUpdatedInstallsDeveloper
5.0 and upDecember 13, 2019100,000+Dôvera
High Speed Download